سنبله ۲۸, ۱۳۹۳

بوردی مشوره دهی زنان به رئیس جمهوری تشکیل شد

بوردی مشوره دهی زنان به رئیس جمهوری تشکیل شد

by Admin on ۱۳ عقرب ۱۳۹۳ - 0 دیدگاه

با وجود که در طی سیزده سال گذشته در بخش ظرفیت سازی، سهم گیری و مشارکت زنان در بخش های سیاسی و اجتماعی هزینه های کلانی به مصرف رسید و کارهای هم در بخش های ظرفیت سازی و سهم گیری زنان در اداره حامد کرزی صورت گرفت، امابا وجود این بسیاری از فعالان حقوق زن به این باورند که آن گونه که انتظار می رفت زنان در حکومت آقای کرزی جایگاه مشخص نداشته اند و برای اشتراک زنان توجه چندانی صورت نگرفته است. بسیاری از فعالان حقوق زن مدعی اند که با وجود شعارهای که از سویی مقام های حکومت […]

بیشتر بخوانید