به خلیلزاد بگوئید پس برود !

“آقای زلمی خلیلزاد در معادلات قدرت به خصوص در آغازین روزهای حضور کاری اش در افغانستان، با نشان دادن زور آمریکا به آرام کردن بلند پروازی‌های چهره‌های سر شناس داخلی می‌پرداخت، اما در عمل منافع قومی اش نسبت به منافع آمریکا رجحان و تقدم داشت.

********************

شناخت هریک ما از جناب  آقای زلمی خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان، در طی تقریبا هفده سال گذشته چندان بد و ناتکمیل نیست . او امریکایی افغانی الاصل، نویسنده و دیپلومات معروفی هست که بحیث نمایندهء خاص رئیس جمهور وقت آمریکا و سفیر آن کشور در افغانستان ایفای وظیفه کرده است .

نسبت به نتیجه ء کارکرد او در سمت‌های ذکر شده دیدگاههای متفاوت وجود دارد اما دید مسلط بر کارکرد او علی الرغم امریکایی بودنش ، قوم گرایانه و در خط تئوری ” پشتون اکثریت” بوده است در حالی که تلاش آقای خلیلزاد در جهت فراهم آوری تسهیلات برای جلب حمایت جامعهء بین المللی برای افغانستان و مبارزه با تروریزم قابل انکار نیست .

در معادلات قدرت به خصوص در آغازین روزهای حضور کاری اش در افغانستان، او با نشان دادن زور آمریکا به آرام کردن بلند پروازی‌های چهره‌های سر شناس داخلی می‌پرداخت، اما در عمل منافع قومی اش نسبت به منافع آمریکا رجحان و تقدم داشت.

دوران نیو محافظه کاران جمهوری‌خواه در کاخ سفید، دوران بالنده‌گی و صعود خلیلزاد بود که با آمدن دموکرات‌ها به رهبری آقای او باما به کاخ سفید ، ابتدا ساحهء فعالیت و صلاحیت او محدود شد و بعد تر، کاملا از دست رفت .
اما در اوج رقابت های انتخاباتی در ایالات متحده او از آقای ترامپ حمایت کرد شاید به این مقصد که بتواند جایگاه قبلی را در دولت او و در صورت موفقیت به دست بیاورد که این هم تاحال محقق نه شده است .

حالا او تنها یک شهروند آمریکاست و در جدی ترین حالت اش عضوی اعضای یک حزب سیاسی را دارد، با وجودی که ایشان به رغم عادت گاه گاهی سیاسیون افغانستان را از آمریکا می ترسانند، اما به هیچ صورت از نظر توان و تاثیر ایشان آن “خلیلزاد نماینده ” نیستند .

حالا که درگیر و دار میان عطا محمد نور و آقای غنی گفته می‌شود به وساطت آمده است، معلوم نیست که به نماینده‌گی از دولت آمریکاست یا حد اقل شهروند امریکایی بودنش یا به حیث یک افغانی که می‌خواهد از ادامهء تنش میان دوطرف جلوگیری کرده و مساله را حل کند؟

در نتیجه باید گفت هرچه که باشد آقای خلیلزاد دراین زمینه حد اقل نمی‌تواند بی طرف باشد و یا بی‌طرف باقی بماند، زیرا او بود که زمینهء دور زدن دیگران را به نفع تیمی که رئیس جمهور فعلی عضو آن می‌باشد، دور زده است.

پس بهتر است جمعیت اسلامی افغانستان از جناب خلیلزاد بخواهد که به حساب این موضوع وقت تلف نکرده و دوباره به ایالات متحدهء آمریکا برگردد .

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Cephalexin Dosage Puppy How Many Days Osu Viagra Precio Farmacia cialis 5mg Farmaci Kamagra Co Uk Cytotec Temps