جوزا ۶, ۱۳۹۵

بیش از ۷۰ جریب زمین باغی تازه در شمال و شمالشرق روی حاصل آمده

آذرمهر – مرازشریف

ولایات شمال کشور به دلیل اقلیم مناسب و زمین های حاصل خیز که دارد در سطح تولیدات میوه جات تازه در بازارهای داخلی و خارجی از شهرت خوبی برخوردار است.

 فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری در زون شمال می گوید از شماری باغ های که در چند سال گذشته احداث شده بیش از ۷۰ هزار جریب باغ در شمال و شمالشرق روی حاصل است و میوه جات آن بر علاوه بازار های داخلی به کشورهای هند، دوبی و پاکستان نیز صادر میشود.

 به گفته آقای جباری ازشروع سال جاری تا کنون به کمک این اداره در ولایات بلخ ، سرپل، جوزجان ، سمنگان وفاریاب ۴ هزارو ۷۰۰ جریب زمین به باغ های ده نوع میوه تازه تبدیل شده است که در سال های آینده احداث باغ های جدید سطح تولیدات میوه را افزایش خواهد داد.

آقای جباری میگوید بیش از ۲۰ هزار دهقان زیر پوشش برنامه پروژه ملی باغداری قرار داشته و در فصل های مختلف آنان آموزش می بینند.

 آقای جباری روی سرد خانه های معیاری از سوی حکومت و نهاد مختلف به خاطر نگهداری میوه جات شمال تاکید داشته می گوید که اگر توجه جدی شود شمال کشور از لحاظ صادارت میوه در آینده خود کفا خواهد شد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *