جدی ۱۶, ۱۳۹۶

تاوان فشار امریکا بر پاکستان را مهاجران افغانستانی می‌پردازند

هر ازگاهی که پاکستان بر حمایت گروه‌های هراس افگن و تروریستی، از سویی دولت افغانستان و دیگر کشورها به ویژه ایالات متحده امریکا متهم می‌شود، این کشور نخستین ابزاری که از آن بر علیه حکومت و مردم افغانستان استفاده می‌کند، مسالۀ اخراج افغانستانی‌های مهاجر از آن کشور است.

در تازه ترین مورد و پس از اعلام تعلیق کمک ۲۵۰ میلیون دالر ایالات متحده امریکا به پاکستان، کابینه این کشور اعلام کرده است که “مدت اقامت افغانستانی‌های مهاجر را در این‌کشور صرف برای مدت یک‌ماه تمدید کند.”

این تصمیم حکومت پاکستان سبب خواهد شد که زنده‌گی حدود ۲ میلیون شهروند افغانستان که در پاکستان مهاجر هستند با مشکلات و دشواری‌های فراوان روبرو شود، زیرا در وضعیت کنونی برگشت این تعداد از مهاجران بدون هیچ‌گونه امکانات صورت خواهد گرفت و حکومت افغانستان نیز توانایی اندک‌ترین مساعدت به برگشت کننده‌گان را ندارد.

یکی از ناگزیری‌ها و مجبوریت‌های کابل به اسلام‌آباد در پهلوی واردات کالا و داد وستد بازرگانی، از پاکستان، موضوع مهاجرت دومیلیون شهروند این کشور در پاکستان است که این مساله برای اسلام آباد همواره به عنوان یک ابزار فشار بر حکومت افغانستان مطرح بوده است.

 با وجودی که موضوع مهاجرت به اساس فیصله‌های سازمان‌های بین المللی یک موضوع انسانی است و هر کشور در قبال آن مسوولیت اخلاقی دارد، اما حکومت پاکستان همواره تلاش کرده است بر فشارهای خارجی مبنی به دست کشیدن از حمایت گروه‌های تروریستی که در افغانستان در جنگ هستند، پاکستانی از این آدرس دست حکومت افغانستان را زیر سنگ قرار داده است.

در طی دو سال گذشته حکومت افغانستان تاحدی زیادی موفق شد که کالاهای مورد نیاز خود را قبلا بازرگانان کشور از پاکستان وارد می‌کردند و با دشواری‌های فراوان از سویی پاکستانی‌ها در هنگام انتقال آن روبرو بودند، رفع سازد و گسترش داد و ستد بازرگانی خود را با کشورهای دیگر و ایجاد راه‌های دیگر را پیدا کند که این کار کماکان به ضرر پاکستان از نظر اقتصادی نیز تمام شد. اما حالا که پاکستان به اتهام حمایت از گروه‌های هراس افگن و تروریزم پروری در انزوا جهانی قرار گرفته و از دریافت میلیاردها دالر که به بهانه مبارزه با تروریزم دریافت می‌کرد، دارد محروم می‌شود و حامیان خود را یکی پی دیگر از دست می‌دهد، تنها ابزار دست داشته و وسیله وارد کردن فشار بر حکومت افغانستان اخراج مهاجران افغانستانی را از آن کشور قرار داده است.

موضوع مهاجرت شهروندان افغانستان یکی از چالش‌های همیشه‌گی هم برای حکومت و هم برای مردم به حساب می‌آید، در حال حاضر هم به نظر می‌رسد که شهروندان افغانستانی که در پاکستان مهاجر هستند، قربانی خشم دونالد پرمپ رئیس جمهور امریکا بر پاکستان شده و حکومت پاکستان قصد دارد، تاوان خود را با اخراج مهاجران افغانستانی بگیرد.

اما در نهایت برای همه روشن شده است که پاکستان حامی تروریزم و عامل اصلی جنگ و نفاق افگنی در افغانستان است به هر قیمتی که شده زمینه را برای عودت افغانستانی‌های مهاجر مساعد سازد، زیرا پاکستان تصمیم خود را گرفته و شهروندان افغانستان را اخراج خواهد کرد و کسانی هم که در پاکستان هستند با آزار و اذیت پولیس آن کشور روبرو شده و عرصه زنده‌گی برای شان تنگ خواهد شد و بلاخره مجبور ساخته خواهند شد که از آن کشور بیرون شوند، بنأ تدابیر برای عودت کننده‌گان از مسوولیت‌ها و مکلفیت‌های حکومت است و برای این مشکل باید راه حل پیدا کند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *