میزان ۱۴, ۱۳۹۶

تریبون آزاد

جوانان: بسته شدن دفتر طالبان در قطر هیچ تاثیری بر روند صلح حکومت با طالبان نخواهد داشت

سمیع فردوس، دانشجوی کارشناسی ارشد؛ اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل: 

دفتر طالبان در قطر یک خیال بیش نبود؛ ایجاد شدن این دفتر در دوحه بستر اشتباه گفت‌وگوهای صلح بود. نه تنها موثریت نداشت، بلکه مشرعیت بخشیدن سیاسی به این گروه و نقش چالش برانگیز آن بارز تر از آن چیزی که می خواستن بوده است و بیشتر در بخش فعالیت های هراس افگنی در افغانستان تمرکز صورت گرفته است و پروسه صلح یک حرف در باد هوا شد.

دفتر سیاسی طالبان هیچ اثر مثبتی بر روند صلح نگذاشت و بر خلاف با گذشت هر روز طالبان از آن به حیث مرجع در آمد های مالی؛ تبلیغاتی و جمع آوری های شخصی برای این گروه، دیگر کدام سود نداشته است. بنآ این دفتر بسته شود و همان هویت و رسمیت شان از بین برود و در انزوا قرار بگیرند تا به مذاکرات صلح زانو بزنند.

از سوی دیگر دولت مردان افغانستان بار ها این گروه را دعوت به صلح کرده اند؛ گروه طالبان هیچ نوع چراغ سبز تا حال نشان نداند و به صورت واضح نگفته اند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان باشند و همیشه بیان داشتن که خروج کامل نیروی های بین المللی از کشور شرط اساسی مذاکرات صلح شان است .

با گشایش این دفتر سیاسی خیلی‌ها امید وار بودیم که برنامه‌های صلح در این سر زمین به پیش میرود و ما به صلح نزدیک می‌شویم؛ اما متاسفانه شورای عالی صلح به تمام تلاش هایش در تحقق تامین صلح ناکام ماند و هیچ کاری موثری در راستای تامین صلح در کشور نتوانست.

صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است؛ صلح برای ما ارزش دارد و مردم ما هم صلح می خواهند این امیدواریست که ما به این هدف ارزشمند می رسیم، اما این مساله تنها با موجودیت دفتر طالبان در قطر قابل تحقق نبوده و تنها با وارد کردن فشار بر طالبان و بستن دفتر آنان در دوحه می شود آنان را وادار به گفت وگو کرد.

زینب فرهمند، خبرنگار: 

پرسش این است که بسته شدن دفتر طالبان بر روند صلح افغانستان با این گروه چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ اگر به گذشته موجودیت این دفتر نگاهی انداخته شود به خوبی می توانی ناکارآمدی این دفتر را برروی روند صلح میان افغانستان و طالبان به وضوح دید.  بسته شدن دفتر طالبان در قطر هیچ تاثیری بر روند صلح میان افغانستان و طالبان نخواهد داشت؛ چنان که تا امروز نیز هیچ تاثیری بر روی روند صلح میان افغانستان و طالبان نداشته است و صرفا تجسمی رسمی به موجودیت طالبان می دهد و بس.

طالبان با انجام حملات تروریستی  افراد ملکی و نیروهای امنیتی را هدف قرار داده و نشان می دهند که هیچ علاقه یی به تمام شدن جنگ و خون ریزی در کشور ندارند.

افغانستان اگر خواهان صلح با طالبان است، باید منابع آنان را متقاعد سازد به عدم حمایت از این گروه و جلوگیری از رشد منابع مالی طالبان که بیشتر آن گرفتن ذکات در جای جای افغانستان و همچنان قاچاق مواد مخدر است. ما شاهد آن هستیم که با وجود تلاش های مکرر مزارع کوکنار در ولایت های شمالی و هلمند و سایر نقاط دیگر کشور همچنان باقی است و مافیای مواد مخدر از آن سود می‌برند که بخش اعظم آن به جیب طالبان و جنگ سالاران می رود.

برخی به این باور اند که بسته شدن دفتر طالبان، عدم موجودیت یک آدرس مشخص مذاکره و گفت‌وگو با این گروه را در پی دارد؛ در صورتی که افغانستان بتواند منابع آنان را تحت اثر خود در آورد در آن صورت این گروه خود برای مذاکره حاضر خواهند شد بدون آن که بخواهند رسمیات و دفتری داشته باشند. در صورتی که افغانستان بخواهد با طالبان صلح کند در حالی که منابع آنان را همچنان حمایت می‌کند و این گروه امیدی بر تسلط حتا در قریه یی از خاک افغانستان را داشته باشند هرگز به صلح تن نمی دهند و رویای صلح با این گروه برای افغانستان بی تعبیر خواهد ماند.

حمید فرهادی، دانشجوی خبرنگاری، دانشگاه هرات: 

دولت افغانستان از هیچ تلاش برای آوردن صلح دریغ نکرده است، فقط با یک اشکال بزرگ که این تلاش‌ها به شدت خام و زودگذر بوده است. این روزها ماجرای دفتر طالبان در قطر یکبار دیگر داغ شده است، همان گونه که در سال ۲۰۱۱ با برافراشتن پرچم این گروه بر بام این دفتر، بگومگوهای زیادی صورت گرفت و نتیجه آن بی‌نتیجه بود.

روزنامه گاردین گزارش داده است که دونالد ترامپ از رئیس جمهور غنی خواسته تا برای بسته شدن دفتر طالبان در قطر اقدام نماید. هرچند رئیس جمهور غنی این خبر را شایعه خواند، ولی نیاز است تا در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.

دفتر طالبان که به هدف گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان به میان آمد، از بدو تاسیس تا این زمان هرکاری کرد الی مذاکره صلح با افغانستان؛ در واقع با باز شدن این دفتر در قطر، جناح‌های سوم برای معامله مستقیم و قانونی با طالبان وارد شدند و آنان را بدون شک برای تشدید حملات‌شان و ازدیاد مخالفت‌های‌شان تحریک نمودند. دفتر طالبان در قطر به یک نمایندگی قانونی این گروه تبدیل شد، کشورهای که در گذشته به شکل پنهانی با طالبان کار می‌کردند، با وجود این دفتر دیگر نیازی به پنهان‌کاری‌ها نمی‌بیند و آزادانه به دفتر این گروه رفت و آمد نموده و طالبان را به رسمیت می‌شناسند.

از سوی دیگر، روند آوردن صلح افغانستان با طالبان نیز یک روند کاملاً فلج و فرسوده است. تلاش‌های دولت افغانستان برای تأمین صلح در کشور به ریختن پول به دریای کابل میماند؛ در پی تلاش‌های خام و ناسنجیدۀ دولت افغانستان برای آوردن صلح، طالبان و طرف های سوم بیشترین سود را برده‌اند و از پول افغانستان، شمشیرشان را تیزتر و بُرنده‌تر کردند.

انتظار میرود که پس ازین دولت افغانستان از امیدهای هوایی و کارهای ناسنجیده دست بکشد و در جستجوی راه منطقی آوردن صلح برآید. وجود دفتر طالبان در قطر، جز رسمیت بخشیدن و امتیاز دادن به این گروه هراس‌افگن، دیگر هیچ سودی به دنبال نداشته و هرگز نخواهد داشت.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *