تقابل کرزی و غنی؛ رئیس جمهور فرمان بررسی شهرک عینو مینه را صادر کرد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری کشور طی فرمانی، هیاتی را موظف کرده است تا شهر عینو مینه در ولایت کندهار را از لحاظ قانونی و تخنیکی مورد بررسی قرار دهد.
در این فرمان آقای غنی آمده است که ریاست این هیات را اداره دادستانی کل به عهده داشته و نمایندگان با صلاحیت از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت شهرسازی، اداره ارگان‌های محلی، اداره اراضی کشور عضویت این هیات را داشته باشند.
در این فرمان همچنین آمده است:”هیات موظف است تا شهرک متذکره را به صورت همه جانبه از لحاظ طی مراحل قانونی و تخنیکی در تمام ابعاد بررسی کند”.
در این فرمان، از هیات بررسی کننده خواسته شده تا گزارش اجراآت خود را در مدت ۴۵ روز به ریاست جمهوری گزارش دهند.
گفتنی است که شهرک عینو مینه واقع در ولایت کندهار، مربوط به براداران حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور می‌شود.
این فرمان پس از آن صادر شده است که آقای کرزی از چندی به این سو در تلاش است لویه جرگه عنعنوی در خصوص مسایل مهم از جمله راهبرد جدید امریکا در قبال افغانستان، حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند و بحران نا امنی در کشور، برگزار شود.
اما ریاست جمهوری به صراحت با برگزاری لویه جرگه مخالفت کرده و تاکید کرده که برگزاری هرگونه جرگه که حکومت در تدویر آن نقشی نداشته باشد خلاف قانون اساسی کشور می‌باشد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *