جان باختن چهارتن و زخمی شدن چندین تن دیگر در نتیجه بارش برفهای پی هم در بغلان

 حامد شیرزی – بغلان
بارش برفهای سنگین که چندین روز در ولایت بغلان ادامه داشت درچندین
ولسوالی این ولایت جان چهار تن را گرفت وچهار تن دیگر را زخمی ساخت و در
حدود ۵۰۰ راس مواشی را تلف نمود
مسوولان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی بغلان میگویند که جان چندین
تن را که درنقاط مختلف این ولایت در برف گیرمانده بودند نجات داده اند
ریزش پی هم برف در ولایت بغلان خسارات جانی و مالی زیادی را بر باشنده
های چندین ولسوالی این ولایت به بار آورده است ٬ باشنده هایکه گفته میشود
تصور ریزش چنین برف  سنگین را در چنین زمانی نداشته اند.
در نتیجه ریزش چندین روزه برف سنگین راه های مواصلاتی شماری زیادی از
ولسوالی های بغلان مسدود گردید ٬ چهار تن در نتیجه این برفباری ها جان
باختند و چهار تن دیگر زخم برداشتند ٬ نزدیک به ۵۰ خانه تخریب کلی شده
اند ٬ هزاران راس مواشی در زیر برف گیر ماندند و نزدیک به ۵۰۰ راس مواشی
از بین رفته اند.
مسوولان کمیسیون آماده گی مبارزه علیه حوادث طبیعی در بغلان میگویند که
شماری از کسانکه در کوتل پلفی میان جلگه و نهرین و خنجان – دوشی در برف
گیر مانده بودند را نجات داده اند .
محمد نصیر کهزاد میگوید که راه های مواصلاتی ولسوالی های نهرین ٬ دوشی و
خنجان باز است و در تلاش اند تا توسط وسایط سقیله راه های دیگر ولسوالی
های این ولایت را نیز باز سازند اما او میگوید که راه های مواصلاتی قریه
به قریه ولسوالی ها همچنین مسدود است.
در همین حال پولیس بغلان نیز میگوید که برای نجات مردم و مواشی در نقاط
مختلف بغلان شتافته اند.
احمد جاوید بشارت سخنگوی پولیس بغلان میگوید در کنار این که شماری از راه
های مواصلاتی را باز کرده اند و مردم را در کوتل پلفی میان ولسوالی های
خوست و جلگه ٬ دوشی و خنجان و اندراب ها نجات داده اند, هزار ها راس
مواشی را که در میان برف در بخش های از ولسوالی دوشی گیر مانده بودند
نجات داده اند.
همچنان پولیس بغلان شماری  از ادارات را متهم به بی پروایی در پاک کاری
راه های مواصلاتی شهر پلخمری میکنند
در همین حال محمد نصیر کهزاد ریس اداره آماده گی مارزه علیه حوادث طبیعی
بغلان میگوید که اعضای کمیسیون آماده گی مبارزه اعم از شهر داری ٬ فواید
عامه و زراعت نیز فعالیت های خویش را داشته اند.
از سوی هم صفر محمد صفر شهر دار پلخمری میگوید که آنان بخش های از پلخمری
را از وجود برف های سنگین پاک کاری کرده اند.
او میگوید که در پلان دارند تا تمامی جاده های عمومی و فرعی شهر را پاک
کاری کنند اما در نخست اولویت برای جاده های پررفت و آمد داده اند.

در همین حال برخی از آگاهان زراعت و مالداری در بغلان میگویند که ریزش
چنین برفی برای زارعت به ویژه باغ داران که در ارتفاعات پایین باغهای شان
قرار  دارد ومالداران که  در ارتفاعات بلند مواشی دارند صدمه سنگین
خواهند داشت.
انجنیر غلام ربانی نیکروش میگوید که باغ داران و مال داران برای جلوگیری
از واقعات بعدی کاهش میزان خسارات و تلفات تدابیری را مدنظر گیرند.
بعد از بررسی هیًت که به ولسوالی های که گفته میشود آسیب زیادی دیده اند
خواهد ثابت شود که مردم در روستا های بغلان چقدر در اثر ریزش این برف
سنگین آسیب دیده اند و دیده شود که کمیته آماده گی مبارزه علیه حوادث
طبیعی چقدر برای آسیب دیدگان کمک خواهد کرد

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • I am now not sure the place that you are having your details, nevertheless excellent subject. I actually needs to take some time researching extra or perhaps finding out extra ترجمه فارسي به هلندي. Thank you for exceptional information I'd been searching for this data in my quest.