عقرب ۲۶, ۱۳۹۶

حکومت فاقد اعتبار؛ امید و اعتماد مردم تنها به نیروهای امنیتی است

نظر سنجی‌های نهادهای بین المللی حاکی از آن است که تنها امید بیشتر و اعتماد شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی باقی مانده و عملکردهای عوام فریبانه رهبران حکومت سبب شده است که بیشتر شهروندان افغانستان اعتماد خود را نسبت به حکومت وحدت ملی از دست داده اند.

در یک نظر سنجی که از طرف بنیاد آسیا تهیه شده است، نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان افغانستان به نیروهای امنیتی اعتماد دارند و حمایت خود را از این نیروها نیز اعلام کرده اند.  در بخشی از این نظر سنجی آمده است که در عین حال نزدیک به اکثریت شهروندان افغانستان طالبان را نمی‌خواهند و با افکار و روش این گروه با جدیت مخالف اند.

بی اعتمادی و بی‌باوری شهروندان افغانستان نسبت به حکومت وحدت ملی پس از ایجاد این حکومت چندان پنهان نبود، زیرا زد و بندهای درون حکومتی که در بسیاری موارد سبب بن بست برنامه‌های حکومت شد، واضح ساخت که این حکومت برای مردم کاری کرده نمی‌تواند، اما از ناگذیری که اگر این حکومت را نخواهند گزینه دیگری جز گروه طالبان وجود ندارد، ادامه کار حکومت را تحمل کردند.

در این میان واضح است که گروه‌های هراس افگن (طالبان و داعشیان) هیچ‌گاه در میان شهروندان افغانسان جای نخواهند داشت و خواب رسیدن به قدرت را از سر خود دور کنند، اما بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی می‌تواند زنگ خطری باشد برای رهبران و ارگ نشینان که همواره با فریب دادن افکار عامه تلاش می‌کنند حکومت‌داری کنند.

 در طی نزدیک به سه‌سال که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد همواره کشور با بحران و نابسامانی روبر بوده است، از فقر وبیکاری که سبب فرار هزاران جوان از کشور شد، تا گسترش دامنۀ جنگ به ولایت‌های کشور و قدرت‌مند تر شدن بیشتر گروه‌های هراس افگن و گسترش فساد اداری و بیشتر شدن کشت خشخاش و تولید مواد مخدر همه اسباب بحران و نابسامانی را برای شهروندان افغانستان فراهم کرده است، اما رهبران حکومت وحدت ملی هنوز مصروف زد و بندهای سیاسی و درون حکومتی هستند و با شعارهای مردم فریبانه فکر می‌کنند می‌توانند کشتی شکسته افغانستان را به ساحل نجات برسانند.

امروز جاده‌های کابل پر از پسر بچه‌ها و دخترهای خرد سال گدا است، این وضعیت عمق فاجعه را نشان می‌دهد، افزون بر این که هزاران شهروند این کشور در طی دوسال و اندی مجبور به ترک دیار شان شده اند، صدها هزار شهروند این کشور به دلیل افزایش جنگ‌ها و فقر و تنگ‌دستی نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و آواره و پی‌سرپناه هستند، اما با وجود این همه فاجعه خم به ابروی رهبران و کاخ نشینان حکومت نیاورده و به بهبود وضعیت در کشور تاکید دارند.

رهبران حکومت باید بدانند که صبر و حوصله مردم به آخر رسیده و در نهاد این سونامی خاموش بلاخره انفجار خواهد کرد و سبب سرنگونی تاج و تخت رهبران و کاخ نشینان بی‌کفایت خواهد شد و اگر به وضعیت کنونی توجۀ صورت نگیرد آن روز دیر نخواهد بود که مردم خود اقدام به سرنگونی این نظام نه چندان مشروع خواهند کرد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *