جدی ۳۰, ۱۳۹۶

حکومت هیأت شورای امنیت سازمان ملل را گمراه کرد!!

نیکی هیلی نماینده دایمی امریکا در سازمان ملل متحد که جز‌ء هیأت بلند رتبه، ۱۵ نفری شورای امنیت سازمان ملل در سفری هفته پیش به افغانستان  بود، پس از برگشت از این سفر گفته است که مقام‌های حکومت افغانستان از برداشتن گام‌های بیشتر در بخش صلح با گروه طالبان به هیأت بلند رتبه شورای امنیت سازمان ملل اطمینان داده اند.

او که در دفتر سازمان ملل متحد، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، تصریح کرده است که مقام‌های حکومت افغانستان، با اطمینان کامل به اعضای هیأت شورای امنیت سازمان ملل گفته اند، طالبان به زودی به میز گفت‌وگو حاضر خواهند شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تاکنون هیچ نشانۀ از گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان دیده نمی‌شود و حتا نشست که همزمان با آمدن این هیأت به کابل، در ترکیه میان هیأت افغانستانی و چند تن از افراد که خود را نماینده‌گان طالبان معرفی کرده بودند، برگزار شد، طالبان آن را رد کرده و در اعلامیه‌ای تاکید کردند که این افراد هیچ رابطۀ با گروه طالبان ندارند و هیچ‌گونه مذاکرۀ میان کابل و گروه طالبان برگزار نشده است و آنچه در ترکیه جریان دارد توطیه استخبارات منطقه است.

با آمدن هیأت شواری امنیت سازمان ملل متحد به کابل، به نظر می‌رسد که پس از فروکش کردن جنگ‌ها در سوریه و عراق، جامعه جهانی مشکل افغانستان را جدی گرفته و این معضل را در دستور کار خود قرار داده است که این اقدام در نفس خود یک رویکرد امیدوارکننده و خوشبینانه پنداشته می‌شود، اما پهلوی دیگر این موضوع را می‌توان شرم آور توصیف کرد، زیرا برای رهبران سیاسی افغانستان جای شرم است که در طول هفده سال حضور جهانیان در کشورشان، هنوز هم قادر به حل منازعات و مشکلات خود نشده و کشورشان نیازمند بررسی از سوی هیأت شورای امنیت سازمان ملل است.

 با وجودی که افغانستان امروز از هر نگاه در وضعیت بد و شکننده قرار دارد، اما رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه تیم ارگ، تلاش کردند و موفق هم شدند، تا اوضاع  کشور را برای اعضای هیأت شورای امنیت سازمان ملل قابل کنترول نشان دهند، آن گونه که از گفته‌های نماینده دایمی امریکا در سازمان بر می‌آید، حکومت افغانستان  وضعیت را به طوری به آن‌ها گزارش داده است که در صورت به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح با طالبان، اوضاع افغانستان روبه بهبود است.

 از سویی دیگر گزارش‌های ناتائید شده نیز حاکی از آن است که نشرگزارش‌هایی در خصوص پیشرفت در گفت‌وگوهای صلح با طالبان در ترکیه، با سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل در کابل ارتباط مسقیم داشته و این سناریو را حکومت طرح ریزی کرده است.

تیم ارگ تلاش دارند که به هر نوعی که شده بالای جامعه جهانی بقبولانند که گفت‌وگوهای صلح حلال مشکلات افغانستان است، بنأ از پیشرفت در این عرصه نیز اطمینان داده اند، اما به دو دلیل این تلاش حکومت گمراه کننده است:

نخست این که حتا به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای صلح با طالبان، مشکلات اساسی افغانستان را حل نمی‌کند، زیرا این مشکلات ناشی از مدیریت بد رهبری سیاسی حکومت است، نه از موجودیت طالبان؛ دوم، این که طالبان رسما حضور هیأت شان در مذاکره با دولت در ترکیه را رد کرده اند.
بناً گفته می‌توانیم که حکومت تلاش کرد، تا مشکلات افغانستان را با مشکلات سوریه و عراق شبیه سازی کند که این خود برای جامعه جهانی گمراه کننده است. افغانستان سوریه و عراق نیست. دولت افغانستان مثل دولت سوریه وعراق در برخورد با دشمنان نظام جدی و قاطع نیست. اینجا صف “دولت و دشمن” چندان روشن نیست و این یکی از عوامل عمده به درازکشیدن جنگ و بحران در کشور است.

حالا مسوولیت، احزاب سیاسی، فعالان مدنی و آگاهان سیاسی است که واقعیت را برملا سازند و آنچه در کشور جریان دارد آن را در یک نشست کلان که نماینده‌گان جامعه جهانی و سازمان ملل حضور داشته باشند، به گونۀ گسترده از آنچه است پرده بردارند در غیر آن وضعیت از آنچه جریان دارند بدتر خواهد شد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *