جوزا ۶, ۱۳۹۶

دستور یک جنرال ارتش به سربازانش؛ به هراس‌افگنان رحم نکنید  

جنرال جلال الدین یفتلی، فرمانده نیروهای ویژه مشترک، به سربازان زیر فرمانش دستور داده است که در برابر گروهای هراس‌افگن رحم نکنند.

جنرال جلاالدین یفتلی گفته است، نیروهای امنیتی در خط مقدم نبرد پیروز هستند و هراس افگنان توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارد.

جنرال یفتلی که روز  پنجشنبه، چهارم جوزا در مراسم فراغت ۱۱۴ نیروی ویژه، از سربازانی که در جنگ بازپس‌گیری ولسوالی زیباک بدخشان از خود قهرمانی نشان داده اند، ستایش کرده گفت: “در میان این سربازان بریدمل عبدالقیوم، یکی از سربازانی که در جنگ زیباب نزدیک به سه طالب جنگجو را کشته است نیز حضور داشت.”

این فرمانده از شجاعت نیروهای ویژه افغانستان این گونه می‌گوید: “وقتی در یک نقطه حام در زیباک بدخشان مسوولیت سوق اداره را داشتم عبدالقیوم با بیست و هفت هم‌سنگر اش به یک کوه پر از برف حرکت کرد. من هر لحظه آنان را دنبال می‌کردم و تشویش داشتم که مبادا اینها در فرود آمدن برف کوچ تلف شوند. زماین که برایش در مخابره گفتم که بر گرد، عبدالقیوم سرباز عزیزم در جواب گفت که در قاموسم برگشت نیست و همان بود که توانست دو دقیقه پیش از دشمن به سرکوهی برسد و طالبان را از بین ببرد.”

نیروهای امنیتی کشور پس از یک عملیات نفس گیر اداره‌ی ولسوالی زیباک بدخشان به دست آوردند.جنرال یفتی می‌گوید آنان طالبان را شکست داده اند و این گروه را حتا در مغاره‌های کوه‌ها نیز دنبال خواهد کرد.

او گفت: ” هراس افگنان در افغانستان جای پای ندارند و نیروهای ویژه‌ی ارتش، امنیت و پولیس ملی شما “هراس افگنان” را در هرگوشه کنار و حتی در مغاره‌های کوه دنبال خواهند کرد”

یک صدو چهارده سرباز دیگر پس از آموزش‌های نظامی تازه به جمع سربازانی پیوسته اند و سنگر های داغ نبرد انتظار شان رامی‌کشد.

آقای یفتلی مدعی است نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر دشمنی قرار دارند که به هیچ دین و آینی باور ندارند، پس پیامی که برای سربازان  دارد این است که در مبارزه با هراس افگنان در خط جنگ، بالای هیچ دشمنی رحم نکنند.

نظامیان کشور به ویژه قطعات ویژه‌ی ارتش، امنیت و پولیس ملی حالا بادشوار ترین آزمون دیگر روبرو اند، نیروهای که کم از کم در سی ولایت کشور، سرگرم نبرد با هراس افگنان داخلی و بیرونی اند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *