جدی ۲۲, ۱۳۹۶

دیدگاه و باورهای یک استاد ثقافت اسلامی یکی از دانشگاهای خصوصی کابل به روایتی شاگردش!

 جاوید روستاپور

تمهید: صحبت‌های یک دانشجوی یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل در مورد باورهای استاد ثقافت اسلامی شان، من را به یاد صحبت‌های یک سال پیس آقای عبدال‌حفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان که در یکی از نشست‌های عمومی مجلس گفته بود، انداخت. آقای که در پیوند به حمله تروریستی که به تاریخ “سوم قوس سال ۱۳۹۶ خورشیدی بر مراسم اربعین به مسجد باقرالعلوم صورت گرفت و منجر به کشته شدن ۶۴ تن و زخمی شدن شماری دیگر از اشتراک کننده‌گان این مراسم شد، آقای منصور در نشست عمومی مجلس گفته بود: “ جوان ۱۸ یا بیست ساله افغان که دست به اعمال تروریستی می‌زند، از تبلیغات مکتب، مدرسه و دانشگاه به این باور رسیده است.”

آقای منصور که تاکید داشت، در شماری از دانشگاه‌های کشور به جای مضمون ثقافت اسلامی، تفکر تروریزم تدریس می‌شود و شماری از این دانشگاه‌ها نیز تروریست تربیت می‎کنند و زمینه سرباز گیری برای گروه‌های تروریستی را از میان  نسل جوان مساعد می‌سازند. او تاکید کرده بود که نیاز است برعیله تفکر تروریزم و تروریست پروری مبارزه جدی صورت گیرد. این سخنان آقای منصور با واکنش‌های گوناگون همراه شد و حتا شماری از آخندهای تندرو او را تکفیر کرده و حکم کشتن‌اش را صادر کردند.

این نماینده مجلس، مدعی شد که ” بخش اعظم اعمال تروریستی جوانان به سهل انگاری وزارت‌خانه‌های ارشاد و اوقاف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف و شورای سراسری علما بر می‌گردد و اکثریت مساجد ما فکر افراطی ئ تروریستی پخش می‌کند.”

روایت دانشجو از باورهای استاد ثقافت اسلامی شان:

این دانشجو که در یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل در بخش اقتصاد درس می‌خواند، نظر و باورهای استاد ثقافت اسلامی شان را این گونه روایت کرد: ” استاد مضمون ثقافت اسلامی ما به این باور است که هر کس که ریش خود را می‌تراشد کافر مطلق است.”

 اوهچنان گفت که استاد ثقافت اسلامی شان هر روز که درس دارد بیست دقیقه از ساعت درسی را صرف تبلیغ می‌کند و در صحبت‌های خود دیدن و شنیدن موسیقی را حرام می خواند و کسانی که به موسیقی گوش می‌دهند را کافر خطاب می کند.

 او گفت: ” استاد ثقافت مان می‌گوید، کسانی که به موسیقی گوش می‌دهند، بر علیه فرموده‌های خدا و رسول خدا عمل می‌کنند و آتش دوزخ در انتظار آنان است.”

این دانشجو همچنان گفت که استاد ثقافت شان همواره به دانشجویان توسعه می‌کند که از شنیدن موسیقی پرهیز کنند و تنها از نظر اسلام شنیدن دف “دایره” که پیامبر آن را مجاز خوانده است، گوش دهند و اگر موسیقی و آهنگ می‌شنوند و ریش خود را می‌تراشند کافر هستند و این اعمال شان تقابل امر پروردگار پیامبرش است.  ُ

آقای منصور در صحبت‌های خود دقیقآ به خشکاندن مراکز که افکار تروریستی را تریج می‌کنند و زمینه سرباز گیری گروه‌های تروریستی از میان جوانان را مساعد می‌کنند، تاکید داشت. اما شماری از اخندهای کم سواد و به اصطلاح “عالمان دین”  پس از شنیدن اظهارات او به جای آن که به ریشه یابی این صحبت‌ها بپردازند و سپس سخنان او را به نقد بگیرند، با احساسات محض حکم قتل آقای منصور را صادر کردند؛ روشی که در حقیقت قرأت و تعریف گروه‌های تروریستی از دین است.

متاسفانه شماری زیادی از نهادهای خصوصی تحصیلی در کشور افزون بر این که در سایر بخش‌ها تدریس معیاری و استاد مسلکی ندارند، مضمون ثقافت اسلامی شان به اساس رویکردهای بنیاد گرایی و تند روی تهیه شده و تدریس می‌شود و بیشتر آخندهای که در پاکستان مدرسه خوانده اند و ذهنیت تند روی و طالبانی دارند، این مضمون مهم را تدریس می‌کنند. این آخندهای تندرو با استفاده از تدریس در دانشگاه‌ها جوانان را بر علیه ارزش‌های انسانی و مدنی تحت عنوان این که این پدیده‌ها ” ابزار دست کفار بر علیه اسلام” هستند را در برابر این ارزش‌ها تحرک کرده و برای گروه‌های تروریستی سرباز گیری می‌کنند.

 شماری دیگر از دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان نیز از سویی سردسته‌های گروه‌های تروریستی ایجاد شده و توسط این افراد رهبری و مدیریت می‌شوند که به گونۀ سیسمتاتیک تفکر افراط‌گرایی و تروریستی را با استفاده از این نهادها ترویج می‌کنند و تا حدی زیادی درعملی کردن برنامه‌های خود در این عرصه  نیز موفق شده و تعدادی از جوانان دانشگاهی را از نظر فکری بیمار ساخته اند.

 بیشتر اعضای “حزب تحریر” که در حقیقت شعبه فرهنگی گروه تروریستی داعش است، خود را به عنوان استاد دانشگاه جا زده و در دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کنند که تعدادی زیادی از دانشجویان به عضویت حزب تحریر جذب کرده اند.

عدم توجۀ وزارت تحصیلات عالی بر چگونگی ظرفیت ‌در دانشگاه‌های خصوصی و نبود نظارت از سویی دولت از مواد درسی مضمون ثقافت اسلامی در این دانشگاه‌ها و سهل انگاری وزارت حج و اوقاف بر تبلیغات و خطبه‌های امامان مساجد در کشور، زمینه را به برای ترویج هر گونه مذخرفات زیر عنوان وضع زمینه را برای پروژه داران گسترش افراطیت در کشور مساعد ساخته است، تا طراحان این تفکر با خاطر آسوده و دست باز برنامه‌های خود را عملی سازند.

با آن که در مورد تربیت نسل جوان با گرایش‌های تندروانه و تروریستی در مدارس دینی، دانشگاه‌ها و چگونگی تبلیغ امامان مساجد،  هر ازگاهی در محافل کلان و نشست‌های رسانه‌یی  بحث‌های صورت گرفته است، اما دولت در کل و اداره‌های مسوول به صورت اخص تاکنون در این مورد جز اختیار کردن خاموشی مبهم هیچ اقدامی نکرده اند.

بیشتر امامان مساجد در خطبه‌های روزهای جمعه بر علیه حکومت، آزادی‌های شهروندی و ارزش‌های مدنی که بخشی از ضرورت‌های زندگی انسان در اجتماع است همواره مردم را تحرک کرده و حتا در برابر نظام و دموکراسی حکم جهاد را صادر می‌کنند، اما حکومت تاکنون در این مورد سکوت اختیار کرده است.

اگر جدا از ابعاد خارجی پدیده تروریزم و منابع که گروه‌های تروریستی در جنگ برعلیه دولت و مردم  در افغانستان را تمویل می‌کنند، در مورد گسترش افکار تروریستی پرداخته شود، با اسناد به روایت این دانشجو از طرز فکر وباورهای استاد ثقافت اسلامی اش که “مشت نمونه خراوار” است،  به این نتیجه دست خواهیم یافت که عامل بیشتر زمینه سربازگیری جوانان برای گروه‌های تروریستی، تدریس مضامین دینی در مدارس دینی، برخی از دانشگاه‌ها و تبلیغات امامان مساجد است.

به نمونه مثال، بر بنیاد اطلاعات موثق که نویسنده این یادداشت از ولایت بدخشان دارد، بیشتر از هفتاد درصد کسانی که در صفوف گروه تروریستی طالبان در این ولایت فعالیت ضد دولتی دارند را جوانانی تشکیل می‌دهند که در نخست به عضویت حزب تحریر جذب شده و سپس به گروه طالبان پیوسته اند.

روایت‌های زیادی از گوشه و کنار افغانستان در مورد تاثیر تبلیغ ملاها بر افکار جوانان نیز وجود دارد.

به گونۀ که صدها جوان احساساتی و نا آگاه پس آن که در خطبه‌های نماز جمعه امامان مساجد اشتراک کرده اند، تحت تاثر تبلیغات امامان قرار گرفته و از خانه‌های خود به پاکستان فرار کرده و از آن جا در صفوف گروه طالبان بر علیه دولت سلاح برداشته اند.

با ریشه یابی این معضل، به نظر می‌رسد که در پهلوی این که فشار نظامی برعلیه گروه‌های تروریستی در کشور افزایش داده شود،  دولت مکلف و مسوول در خشکاندن ریشه‌های تروریزم در کشور است و باید، درب نهادهای که تفکر تروریستی را پرورش می‌دهند و برای گروه‌های تروریستی زمینه سرباز گیری از میان نسل جوان را مساعد می‌کنند، ببندد.

شناسایی و عاملان ترویج تفکر تروریستی و نهادهای که زمینه ساز این تفکر در کشور هستند آن‌قدر هم مشکل نیست و به گمان اغلب تا حدی هم این نهاد‌ها تحصیلی و مدارس دینی شناخته شده اند. اما این که تاکنون سکوت معنا دار در قبال این معضل از سویی دولت مردان صورت گرفته است، پهلوی‌های دیگر دارد که نیاز به شرح و ریشه یابی بیشتر دارد که پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نمی‌گنجد.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Howdy, I stumbled upon your web site by using Yahoo and google though looking for a comparable theme, your blog showed up, it looks to be just like great. We've added onto favorites|combined with the bookmarks.. دارلترجمه پشتو