جدی ۲۲, ۱۳۹۶

رئیس جمهور موضوع شناسنامه‌ها را به بحران می‌برد!

اشرف غنی به عنوان رییس جمهور این شهامت را ندارد که بگوید درج کلمه افغان را می خواهم تا صحبت های دیگران هم شفاف شود. در عوض قانون اساسی را نقض می کند و وضعیت را به بحران می برد.

************************

داکترعبدالله رییس اجرایی از تاخیر توزیع تذکره‌های الکترونیکی حمایت کرده و گفته است هنوز هم بحث‌های جدی در مورد این رود وجود دارد و بدون قناعت همه شهروندان کشور این شناسنامه‌ها توزیع نخواهد شد. آقای عبدالله همچنان گفته است که شناسنامه‌های الکترونیکی باید سبب یک‌پارچگی ملی گردد نه جدایی ملی. اما بالاخره سرنوشت مبهم شناسنامه‌های الکترونیکی چه خواهد شد؟

آصف آشنا آگاه مسایل سیاسی در برنامه در این خصوص به این باور است: “مشکل تذکره‌های الکترونیکی مشکلی نیست که انتظار داشته باشیم در اداره ثبت احوال نفوس افغانستان باشد و انتظار داشته باشیم که از آنجا حل شود. این مساله مساله ای بسیار جدی و سیاسی است و تذکره الکترونیک به عنوان یک نیاز مبرم ملی و یک سری جنجال‌های سیاسی گره خورده است. ما برای رفتن به ثبات و حکومت داری خوب و رفتن به شفافیت و نجات از خیالی بازی ها در تمام عرصه ها نیاز داریم که تذکره الترونیک در افغانستان توزیع شود.”

او در خصوص منبع اصلی مشکل تذکره‌های بیان داشت: “مشکل ما این است که این کار به مشکل سیاسی خورده است و این مشکل سیاسی هم در دوره کرزی و هم در دوره اشرف غنی وجود داشته است. مشکل تذکره الکترونیک گره گاه سیاسی دارد و این باید حل شود. راه حل این اختلاف گفت‌وگوی مبتنی بر منافع ملی و گفت‌وگوی مبتنی بر دست یافتن به سهم مشترک سیاسی در قبال قضایا است. قهر و غضب‌های سیاسی این مشکلات را حل نمی‌کند.

آشنا، علت اختلاف میان جریان‌ها را کارکرد دولت می‌داند و می‌گوید: “مردم حق دارند که درمورد سرنوشت شان نگرانی داشته باشند و مردم حق دارند که در جریان اطلاعات درستی که در درون تصمیم گیری‌های دولت رخ می‌دهد قرار داشته باشند. دولت صداقت لازم برای اطلاع رسانی به مردم را ندارد. اتفاق‌هایی است که کتمان می‌شود و به همان گونه است به مردم نمی‌رسد و این سبب می‌شود که یک آشفته‌گی و تشنج در تصمیم گیری های سیاسی و فهم سیاسی بین جریان ها و طیف های مختلف بوجود آید.

این آگاه سیاسی با بیان این که رهبران سیاسی شهامت این را ندارند که بایستند و بگویند که ما این را می‌خواهیم و فلان چیز را نمی‌خواهیم و در این مورد باید گفت‌وگو کنیم، افزود: “همیشه تلاش می‌کند تصمیم گیری‌های سیاسی را به دور از چشم مردم به دور از آگاهی مردم در پستوها فیصله کنند. بحث این است که آقای غنی به عنوان یک سیاست‌مدار و کسی که به کرسی ریاست جمهوری نشسته است این شهامت را ندارد که ما درج کلمه افغان را می‌خواهم تا صحبت شفاف شود و تصمیم گیری‌ها جریان پیدا کند. اما در عوض می‌رود قانون اساسی را نقض می‌کند. و وضعیت را به بحران می‌برد. ما در وضعیتی هستیم که اگر کشور به بحران رود نه غنی و نه عبدالله نمی‌تواند کشور را از این بحران در بیاورد.

آشنا در خصوص راه هایی که برای شناسنامه‌های الکترونیکی پیش رو داریم گفت: “حکومت وحدت ملی دو راه بیشتر ندارد. یا تذکره الکترونیکی را با مشروعیت قانونی که قبلا تصویب شده بود توزیع کند و اگر قرار است قانون تعدیل شود باید صبر کنیم حکومتی مشروع برخاسته از اراده مردم روی کار بیاید تا آن را تعدیل کند. فرمان فعلی رییس جمهور نامشروع و باطل است. این حکومت هم صلاحیت تعدیل قانون اساسی را ندارد چرا که خود نامشروع است.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *