قوس ۱۶, ۱۳۹۴

شکایت عالمان دینی تخار از برخورد نیروهای امنیتی با طالبان مدارس

آذرمهر – مزارشریف

ده‌ها تن از عالمان دینی ولایت تخار در همایشی از افزایش فساد اداری، فساد اخلاقی و آزار و اذیت طالبان مدارس دینی از سوی نیروهای امنیتی شکایت کرده اند.

آنان می‌گویند هم اکنون در شهر تالقان فساد اخلاقی به اوج خود رسیده و نیروهای امنیتی به جای این‌که از فساد جلوگیری نمایند شب هنگام داخل مدارس دینی شده وطالبان مدارس را به بهانه‌های مختلف مورد آزار قرار می‌دهند.

مولوی عبدال‌صمد رییس شورای علمای تخار می‌گوید، آزار و اذیت طالبان مدارس سبب خشونت بیشتر خواهد شد و دولت باید در این مورد احتیاط کند.

از سو دیگر یاسین ضیا والی تخار باتایید گفته های عالمان دینی می‌گوید پس از این از داخل شدن بی مورد سربازان پولیس به مدارس دینی جلوگیری می شود.

و او هشدار می‌دهد که مبارزه بافساد در اولویت کارهایش قرار دارد وکمیسیونی را به خاطر مبارزه بافساد ایجاد کرده که به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. هم‌چنان این عالمان از کار کرد دو ماهه والی تخار حمایت کرده خواهان مبارزه جدی با فساد در این ولایت شدند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • pay someone to write article review ...Articles Writing Service, Apa Style Case Study Multiple Sclerosis, Secondary School pay someone local to write my paper custom research papers review....
  • Hi, I ran across your website by means of The search engines while hunting for a related subject, your website surfaced, it's including great.. دارلترجمه انگليسي We've added to favourites features and functions|combined with our bookmarking.