سنبله ۲۴, ۱۳۹۶

ضرورت به بازنگری راه‌برد نظامی درجنگ با هراس افگنی

پس از آن که ایالات متحده امریکا راه‌برد جدید خود در راستای مبارزه با هراس افگنی در افغانستان و آسیای مرکزی را اعلام کرد، نشانه‌های از افزایش سرکوب گروه‌های هراس افگن توسط جنگده‌های نیروهای خارجی در کشور احساس می‌شود. بر بنیاد گزارشی به تازه‌گی نشر شد، ایالات متحده امریکا سه برابر نسبت به سال‌های گذشته حملات هوایی خود را بر پایگاه‌های هراس افگنان طالب و داعش افزایش داده است.   

در گزارشی که روز سه شنبه  از سویی نیروی هوائی ایالات متحد امریکا نشر شد، آمده است که جنگده‌های امریکایی در افغانستان تا ۳۰ ماه جون، ۱۶۳۷ بمب بر مواضع هراس افگنان طالب و داعش پرتاب کرده اند.

با این حال حکومت افغانستان تاکنون هیچ گونه تغییراتی در راه‌برد نظامی خود در راستای جنگ با هراس افگنان طالب و داعش به وجود نیاورده است، این درحالیست که آگاهان امور سیاسی راه‌برد کنونی جنگ با هراس افگنی در کشور را ناکام عنوان کرده و همواره بر آوردن تغییر در جنگ با هراس افگنان نیز تاکید دارند.

با اعلام راه‌برد تازه امریکا در راستای جنگ با هراس افگنی در افغانستان، به نظر می‌رسد، زمینه شکست گروه‌های مخالف مسلح حکومت، فراهم شده و حکومت باید  با آوردن تغییر در راه‌برد جنگی خود در هم‌سویی و هماهنگی با نیروهای بین المللی به سرکوب جدی هراس افگنان طالب و داعش اقدام نماید.

اما در حال حاضر شماری از آگاهان امور و منتقدان حکومت افزون بر این که راه‌برد امنیتی حکومت را ناکام می‌خوانند، بر این باور اند که حکومت نگاه محافظه کارانه به دشمن دارد و بيشتر حالت تدافعي در برابر گروه طالبان داشته و همچنان تعریف مشخص از دوست دشمن در میان رهبری حکومت وجود ندارد که نقایص سبب زمین‌گیر شدن و شکست نیروهای امینیتی و دفاعی در میدان‌های جنگ شده است.

رویکرد نه چندان جدی حکومت در برابر گروه‌های هراس افگن سبب شده است که گروه‌های طالب و داعش حالت تهاجمی به خود بگیرد و هر ازگاهی مراکز ولسوالی‌های را نیز به تصرف خود دراورند.

 هرچند گروه طالبان برخی از ولسوالی‌های را که در کنترل داشتند نتوانستند آن را حفظ کنند، اما چگونگی راه‌برد جنگی حکومت و در بسیاری موارد سبب روحیه گرفتن بیشتر دشمن شده که به باور آگاهان نظامی این عامل نیز سبب افزایش تلفات نیروهای ارتش و پولیس در میدان‌های پنداشته می‌شود.

افزون برکشته و زخمی شدن نیروهای ارتش و پولیس، بخشی از تجهیزات این نیروها تخریب و بخشی دیگرش به دست گروه‌های هراس افگن افتاده است.

اما در پهلوی این همه دشواری‌ها با اعلام راه‌برد جدید امریکا و  رويکردهاي منطقه اي و بين المللي در امر مبارزه جدی با هراس افگنی و تروریسم در افغانستان،” توپ” در میدان حکومت افغانستان است و حکومت بايد از اين فرصت استفاده کرده و بيشترين بهره را در تضعيف و نابودي هراس افگنان ببرد.

چالش‌های که در حال حاضر از آنان نام می‌برند، نبود اراده جدی در جنگ با هراس افگنی، فساد مالی در نهادهای امنیتی، و دیدگاه قوم گریانه رهبری حکومت با گروه طالبان است و به باور آگاهان در صورت که این نقایص برطرف شوند و یک راه‌برد مشخص در راستایی جنگ ایجاد شود بدون شک زمینه شکست گروه‌‎های هراس افگن در کشور را مساعد می‌سازد.

حکومت تاکنون در برابر خشن ترین برخورد گروه‌های هراس افگن با تضرع پیش رفته و همواره صلح را گاهی از پاکستان و گاهی هم از طالبان گدایی کرده است؛ روشی که نتایج آن تاکنون منفی بوده و جز روحیه دادن به گروه‌های هراس افگن چیزی دیگر در قبال نداشته است.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *