فاشیزم از ارگ آب می‌خورد؛ ماموران اجرایی قربانی هستند

قادر مجددی

اسنادی که آواخر هفته پیش از وزارت امور داخله کشور به رسانه‌های اجتماعی درز کرد، بار دیگر تشت رسوایی حکومت وحدت ملی و ارگ نشینان فاشیست را در پیوند به برنامه‌های فاشیستی شان از آسمان به زمین انداخت.  

این بار نخست نیست که اسنادی و مداری از آدرس حکومت به ویژه ارگ ریاست جمهوری رسانه‌یی می‌شود که از روی برنامه و طرح‌های قوم‌گریانه و فاشیستی ارگ نشینان و حلقه رهبری حکومت پرده بر می‌دارد.

پیش از این نیز اسنادی از صفحۀ تلگرام اداره امور اسنادی به رسانه‌های جمعی و اجتماعی درز کرد که حاکی از قوم پرستی حکومت را داشت.

اکنون برای شهروندان افغانستان پوشیده نیست که رهبری حکومت به خصوص حلقات که در دور و بر رئیس جمهور محمد اشرف غنی حلقه زده اند چه در سر می‌پرورانند و برای خود و قوم خود و آینده افغانستان چه نقشه‌های شومی در سر دارند، اما آنچه واقعیت است و آنچه را تجربه ثابت ساخته این است که با داعیه قوم‌گرایانه در کشور مانند افغانستان که متشکل از اقوام مختلف است، این ره به جای نخواهد رسید و آنانی که همواره در صدد برتری طلبی میان اقوام افغانستان هستند سرمنزل مقصودشان به “ترکستان” خواهد بود.

هرچند گفته می‌شود که وزارت امور داخله کشور به دلیل  افشأ شدن سند تبعیض آمیز علیه تاجیک‌ها،

وظیفه دو مقام ارشد این نهاد را به ارتباط به حالت تعلیق درآوده است، اما واقعیت امر این نیست و همه شهروندان کشور نیک می‌دانند در پشت طرح ریزی این چنین سناریوهای سیاه، افراد و حلقات معین و مشخص در ارگ ریاست جمهوری قرار دارند و آنان همواره برای زیر دستان خود دستور اجرآت چنین مسایل را می‌دهند، اما هر ازگاهی که برنامه‌های فاشیستی شان آفتابی شد باز در این میان افراد مامور  جهت خاموش ساختن اذعان عامه باید قربانی شوند.

کاملا  واضح است که افراد مقصر در انتشار حکم قوم گرایانه ای که به منظور تشکیل یک واحد ضد شورش صادر شده و در آن مشخصا حضور تاجیک‌ها منع شده، باید به حکم قانون، محاکمه و مجازات شوند؛ اما این کمترین کاری است که باید صورت بگیرد و هرگز نباید انتظار داشت که این امر بتواند به گسترش دامنه‌های رو به توسعه یک بحران عمومی و فراگیر به نام فاشیزم در ادارات دولتی، پایان دهد.
متاسفانه در طی نزدیک به سه سال که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، اعمال نامه رهبران این حکومت آلوده به سیاه کاری و مردم فریبی است. از ادعای مبارزه علیه فساد گرفته تا ادعای مبارزه علیه تروریزم همه بربنیاد برنامه‌های قوم گریانه و تک قومی متوصل است. برتری جوی‌ها و برتری طلبی‌های قومی در حامدکرزی به اوج خود رسیده بود و تا پایان آن حکومت شرط اساسی شمولیت در اداره‌های دولتی همان موضوعی قومی بود، اما آقای محمد اشرف غنی و تیم او در ارگ آنچه آقای کرزی انجام داده بود را با اعمال سیاه و برتری طلبی‌های قومی شان آب انداخته شستند و بر روی همه سیاه‌کاری‌های تیم کرزی خط کشیدند و ریکارد شکستند.

پرسش اساسی که در خصوص این چنین رویکردهای ارگ نشنینان مطرح می‌شود این که گناه قوم تاجیک در افغانستان چیست؟

این قوم قربانی اصلی تروریزم و تروریزیستانی هستند که در آستین ارگ نشینان و آنانی که داعیه و سنگ برتری طلبی قوم خود را به سینه می‌کوبند در طی شانزده سال گذشته بوده اند.

تاجیک‌ها بزرگ ترین قربانی را در دوران جهاد در افغانستان دادند و کشور را از چنگال قشون سرخ نجات دادند و سپس با دادن هزاران نه بلکه میلیون‌ها شهید کشور را از چنگال تروریزم بین المللی نیز نجات دادند و هم اکنون بیشتر از ۶۰ درصد نیرو در صفوف نیروهای امنیتی کشور دارند و در برابر اژدهای عصر ( طالبان و داعش) در میدان‌های نبرد قرار دارند، اما برخورد و رویکرد ارگ و ارگ نشینان با این‌ها چنین است و حتا آنان را به عنوان “آشوب‌گر” معرفی می‌کنند. آیا واقعأ تایجک‌ها سزاوار چنین تحقیر و حقارت هستند؟

 افراد و حلقات حریص و بی‌ریشه که سالیان متمادی با تکیه کردن به نیرو و بازی خارجی‌ها در این سر زمین حکمرانی کرده اند و کارنامه‌ها شان لکۀ بیش به دامن تاریخ نیست یک‌بار هم که شده به وجدان خود رجو کنند و خاموشی دیگران را ضعف شان فکر نکنند بلکه این نهایت بزرگی تاجیک‌ها در طول تاریخ معاصر کشور بوده است که همه چیز را به خاطر ” تامین وحدت ملی و یک‌پارچه‌گی” نادیده گرفته اند.”

نباید فراموش کرد که به قول معروف “حوض هر قدر بزرگ باشدبلاخره پر می‌شود” و خاموشی و حوصله هم از خود حدی دارد و در نهایت آنانی که در عصر بیست ویک هم به فکر احیا کردن حکومت ” عبدالرحمانی” هستند خواب شان نه تنها هیچ‌گاه به واقعیت مبدل نخواهد شد بل اگر مردم به صحنه آمدند، تخت و بخت و نظام نیم‌بند و نه چندان مشروع کنونی هم وجود نخواهد داشت و آنانی که ادعای زعمات افغانستان را دارند باید دست از این کثافت کاری‌های خود بردارند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *