قوس ۱۰, ۱۳۹۶

مدعی شدی که مجددی پول حرام گرفت؛ پس دست او را چرا بوسیدی؟

آقای سپنتا در باره ی پیشنهاد آمریکا و رشوه ی پولی برای تایید پیمان امنیتی گفته که من پول نگرفتم، شاید مجددی گرفته باشد. پس چرا دست یک چنین آدمی را بوسیده است؟

**************

لطیف پدرام

گفت‌وگوی ویژه ی طلوع نیوز، را با آقای سپنتا دیدم. شماری از نماینده‌گان و روشنفکران کشور در آن گفت‌وگوی ویژه حضور داشتند. شماری از اشتراک کننده‌گان پرسش‌های جدی مطرح کردند و شماری دیگر نیز پرسش‌های شان آن‌قدر مهم نبود. آقای سپنتا پاسخی برای استاد هاشمی نداشت. به بیان عامیانه”تیر” خود را آورد. برای آصف آشنا هم پاسخ درست نداد. پاسخ او برای هارون معترف فریبکارانه بود. فقط یک اکت و ژست بود، یعنی که شما نخوانده اید!

در باره ی”پاکت های زرد”که گرداننده سوال کرد پاسخ اش کامل نبود. با توجه به این که آقای کرزی به گرفتن آن پاکت‌های زرد اعتراف کرده بود و آقای سپنتا کاملا در جریان بود و موضوع مطبوعاتی شده بود. از کنار ۵۰۰۰۰ هزار دالر هم به آسانی گذشت.

دریافت من از آن گفت‌وگو این است؛ آقای سپنتا سخنگوی کرزی بود و هیچ استقلال عملی نداشت و این سرافگندگی را پذیرفته بود، در حالی که می‌توانست نپذیرد. کرزی بر او تاثیرخود را گذاشته بود نه او بر کرزی، به این دلیل که ما هیچ نشانه ای از تاثیر این آقا که مدعی تعهد به سوسیال-دموکراسی و مکتب فرانکفورت است در عمل و اندیشه ی کرزی ندیده بودیم. به اضافه باید گفت، یک سوسیال-دموکرات دست یک آدم معلوم الحال مانند آقای مجددی را نمی‌بوسد. آقای سپنتا در باره ی پیشنهاد آمریکا و رشوه ی پولی برای تایید پیمان امنیتی گفته که من پول نگرفتم، شاید مجددی گرفته باشد. پس چرا دست یک چنین آدمی را بوسیده است؟

مجلس نمایندگان از ایشان سلب اعتماد کرد. به اصطلاح استدلال سپنتا در برابر پرسش هارون معترف این بود که، هم شهروندان باید از قانون دفاع کنند و هم نهاد های دولتی. من(سپنتا)به این دلیل پست وزارت خارجه را رها نکردم که فیصله ی مجلس غیرقانونی بود! نقد من بر سپنتا این است که علیه قانون شکنی باید از موضع قانون ایستاد شد، نه از موضع فردی و غیر قانونی. ثانیا چرا فیصله ی ستره محکمه را مطبوعاتی نساختید تا مردم و مجلس به آن آگاه می شدند. پاسخ سپنتا در این مورد واقعا غیر فنی و نادرست بود. سپنتا در وزارت خارجه برخلاف قانون و دموکراسی کارش را ادامه داد.

آقای سپنتا گفت، من به عنوان مشاور شورای امنیت ملی، اطلاعات را نمی‌خواندم. فقط پالیسی ساز بودم. واقعا کسی که اطلاعات نهادهای امنیتی را در مقام مشاور شورای امنیت ملی نمی‌خواند و تحلیل نمی‌کند، چه گونه می‌تواند پالیسی بسازد، با رویا هایش پالیسی می‌سازد؟

آقای کرزی رئیس شورای امنیت بود. مارشال فهیم معاون کرزی بود و سپنتا مشاور شورای امنیت، ایشان باید بر اساس مسوولیت کاری به رئیس جمهوری و معاون آن مارشال فهیم ناگزیر گزارش می‌داد. این آقای سوسیال دموکرات چرا با یک چنین آدم‌های ضد دموکراسی و سوسیال دموکراسی وظیفه انجام داد؟ در تمام مدت کار خود از کرزی و مارشال که به زعم ایشان ضد دموکراسی بود اطاعت کرد، مگر چنین نیست؟

من عضو مجلس نمایندگان هستم. سپنتا وقتی به مجلس فرا خوانده شد با هزار زبان از ضرورت امضای پیمان امنیتی دفاع کرد. و حالا نق نق می‌کند و کوزه و کپر را بر سر اتمر می‌شکند.

آقای سپنتا، چنان سخن می‌گفت که انگار از آسمان آمده است و هیچ نقشی و سهمی در بد و نیک دولت کرزی نداشته است، اصلا رابطه ای با آن نداشته است. اطلاعات را نمی‌خوانده است، سوسیال دموکرات بوده است، با مارشال مخالف بوده است، ضد پیمان امنیتی بوده است، واقعیت‌های داخل افغانستان را خوب نمی دانسته است، در باره ی پاکت های زرد هم چندان اطلاعات نداشته است. چون گزارش‌های امنیتی را نمی‌خوانده است، به مقامات بالا هم گزارش نمی‌داده است، از مسایل امنیتی بی اطلاع بوده است و غیره. پس آقای سپنتا در آن مقام چه غلطی می کرده است. پس فقط نان مفت می‌خورده است. و به راستی چه چیزی بدتر از مفت خوری است؟

اما در باره ی کتاب ایشان باید گفت: “کانت” حتا گزاره های تحلیلی را مصدر علم و دانش نمی دانست، چه رسد به قصه ها و سرگذشت ها. سپنتا دوره ی ماموریت خود را قصه کرده است. آن هم با هزار دروغ و پنهان کاری. این کتاب فقط یک مشت نقل است و نه چیزی بیش از آن.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *