جدی ۱۶, ۱۳۹۶

نشانه‌های از مقدمات حضور نظامی چین در افغانستان!!  

 مرزبان

در روزهای آخر هفته گذشته رسانه‌های کشور از ایجاد یک لوای مهجز در چهارچوب وزارت دفاع کشور، در ولایت شمال‌شرقی بدخشان، خبر دادند. بر بنیاد اطلاعاتی که مقام‌های وزارت دفاع به رسانه‌ها داده اند، قرار است این لوا به  حمایت مالی و تجهیزات نظامی  کشور چین که با ولایت بدخشان مرز مشترک دارد، در ولسوالی واخان بدخشان ایجاد شود.

مقام‌های وزارت دفاع کشور مدعی شده اند که چین وعده سپرده است تا تمامی مصارف این لوای برای ارتش در بدخشان را بپردازد. آنان دلیل همکاری همسایه شرقی افغانستان را نگرانی از امنیت مرزش با افغانستان عنوان کرده اند.
حدود دو سال پیش نورالحق علومی وزیرپیشین امور داخله کشور در یک سفر رسمی به چین رفت، پس از سفرش به چین گزارش گفت‌وگوها با مقام‌هاب چینی را به ریاست جمهوری سپرد. معاون رهبر حزب کمونیست چین در دیدارش با آقای علومی گفته بود که “اگر شما قادر به تامین امنیت مناطق شمال شرق  کشورتان نیستید، ما ناگذیر نیروهای کماندوی خود را جهت محافظت از مرزهای خود به این منطقه اعزام خواهیم داشت.”
چین از گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، به ویژه “تحریک اسلامی ترکستان شرقی” که بیشرینه اعضای آن را مسلمانان آیغور تشکیل می‌دهد، به درون مرزهای خود نگران است و به همین دلیل هراز گاهی در روند گفت‌وگوهای صلح دولت افغانستان مشارکت می‌کند و پاکستان را نیز ترغیب به قطع حمایت از گروه های تروریستی می‌کند.
البته آقای علومی در آن زمان به چینایی‌ها گفته بود که گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه با هم روابط بسیار نزدیک وشبکه‌یی دارند و اگر چین مایل به نابودی این گروه‌ها است باید دولت افغانستان را در سرکوب تمامی گروه‌های تروریستی کمک کند.
بنابراین، به نظر می‌رسد که ایجاد یک لوای مجهز برای ارتش افغانستان توسط چین، بخشی از مقدمه چینی برای حضور نظامی چین در افغانستان است.

 بسیاری از آگاهان امور سیاسی در کشور به این باور اند که در واقع بحث ایجاد این لوآ توسط چین در ولایت بدخشان، ظاهر قضیه است و در اصل، کماندوهای چینی وارد بدخشان خواهند شد.
هرچند از نظر امنیتی می‌توان حتا به ورود کماندوهای چینی در بدخشان خوش بین بود، اما اگر این حضور رفته رفته گسترش پیدا کند و زمینه مداخله نظامی چین به افغانستان را فراهم کند، جای نگرانی دارد. در این صورت، افغانستان یک مرحله دشوار دیگر را از ورای رهایی از زیر سلطه یک قدرت نظامی دیگر پیش رو خواهد داشت.

 از سویی دیگر می‌توان گفت که از نظر قومی، این اقدام چینی‌ها و موافقیت حکومت افغانستان در دراز مدت ممکن است برای تاجیک‌ها دشواری امر بیشتر را در قبال خواهد داشت.

هم اکنون هراس افگنان طالب در چندین ولسوالی بدخشان حضور وفعالیت دارند و ولسوالی وردوج نیز که گونۀ کامل در تصرف افراد این گروه قرار دارد که به عنوان پایگاه اصلی طالبان در بدخشان به شمار می‌رود. در میان طالبانی بدخشان شماری زیادی از تروریستان خارجی نیز حضور دارند که بر بنیاد اطلاعات منابع امنیتی بدخشان تعداد تروریستان خارجی به بیشتر از یک هزار نفر می‌رسد، اما به گونۀ آشکار تاکنون داعش در این ولایت فعالیت ندارد، اما گفته‌های وجود دارد که شماری از تروریستان خارجی در اصل داعشی هستند و در یک توافق تا زمانی که حملات شان را به کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های شمالی و شرقی افغانستان آغاز می‌کنند با طالبان بدخشانی در جنگ همکاری می‌کنند.

با این وجود رقابت‌های که میان چین و امریکا که حضور گسترده و سکان دار اصلی در جنگ افغانستان به شمار می‌رود،  چندان پوشیده هم نیست و بدون شک این حضور می‌تواند بر رقابت این دو قدرت بزرگ در افغانستان شدت بیشتر ببخشد و یک جنجال دیگر در کشور نیز تبدیل شود، بنأ در چنین مواردی باهم ضرر آن را شهروندان افغانستان به خصوص باشنده‌گان مناطق که هم مرز با چین خواهند پرداخت.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *