جدی ۳۰, ۱۳۹۶

نی؛ آزادی بیان در غزنی در حال سقوط است!

طاهر پیمان

گسترش ناامنی‌ها در ولایت غزنی و بی‌توجهی مسوولان محلی در راستای تامین امنیت رسانه‌ها و مصونیت جان خبرنگاران، آن ولایت، نگرانی نهاد صنفی خبرنگاری در کشور را بر انگیخته است.

عبدال‌مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهادنی؛ حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، در یک نشست خبری که روز سه شنبه ۲۶ جدی، در کابل برگزار شده بود، وضعیت رسانه‌های محلی و خبرنگاران ولایت غزنی را را نگران کننده خواند.

آقای خلوتگر، در این نشست خبری مدعی شد که مسوولان امنیتی ولایت غزنی، خبرنگاران را به بهانۀ افتتاح پروژه و یا تهیۀ گزارش از محلات که نام نمی‌گیرند؛ به خط مقدم جنگ در ولسوالی‌های دوردست و ناامن می‌برند.

او تاکید کرد که مسوولان محلی ولایت غزنی بدون این که به خبرنگاران اطلاع دهند که به کجا می‌روند و بدون گرفتن امنیت ویا ترتیبات ایمنی، جان‌های شان را به خطر می‌اندازند.

آقای خلوتگرهمچنان گفت، هرازگاهی که مسوولان حکومتی ولایت غزنی، خبرنگاران را به مناطق ناامن می‌برند، به آنان اجازه نمی‌دهند تا با مردم صحبت کنند و از وضعیت موجود در مناطق ناامن غزنی، گزارش تهیه کنند.

این درحالیست که مالکان رسانه‌های خصوصی ولایت غزنی، مدعی اند که آنان از سویی افراد گروه طالبان زیر فشار قرار دارند و برای طالبان مالیه می‌پردازند. رئیس اجرایی نی نیز بار دیگر به این موضوع اشاره کرده تاکید کرد، مسوولان رسانه‌ها این مشکل را با مسوولان امنیتی در میان گذاشته اند، اما مسوولان نه تنها هیچ اقدامی نکرده اند، بل به آنان گفته اند: “اگر می‌خواهید به طالبان مالیه بپردازید، بپردازید چرا نزد ما آمده اید.”

خبرنگاران در ولایت غزنی، پس از نشر گزارش‌های مبنی بر فساد مالی و اداری در آن ولایت از سوی کسانی که در گزارش‌ها افشاء شده باشند تهدید می‌شوند و گاهی هم به خشونت‌های مختلف مواجه می‌شوند، به باور نی، در کل خبرنگاران مجبور به خود سانسوری می‌شوند.

مشکل عدم دسترسی به اطلاعات که خبرنگاران و رسانه‌های سراسر افغانستان دامن‌گیر آن است، یکی از چالش‌های جدی فراراه خبرنگاران و رسانه‌ها در غزنی عنوان می‌شود؛ به گفته آقای خلوتگر، رسانه‌ها و خبرنگاران ولایت غزنی بیشتر از همه از این ناحیه به مشکل مواجه هستند.

خبرنگاران در ولایت غزنی می‌گویند؛ به محتوای هیچ قرارداد که دولت با شرکت‌های خصوصی می‌بندند؛ دسترسی ندارند. ریاست مخابرات ولایت غزنی با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کند و می‌گویند از وزارت مخابرات برای آن‌ها مکتوب فرستاده شده که با خبرنگاران مصاحبه نکنند، زمانی که خبرنگار از آن‌ها می‌خواهد مکتوب رسمی‌وزارت مخابرات را نشان بدهند، با برخورد اهانت آمیز مسوولان ریاست مخابرات مواجه می‌شوند.

خبرنگاران در غزنی تاکید می‌کنند که ریاست معارف این  ولایت غزنی نیز در زمینۀ دسترسی به اطلاعات با آنان همکاری نمی کنند.

شماری از خبرنگاران ولایت غزنی مدعی اند به اسنادی در ریاست معارف این ولایت دسترسی پیدا کرده اند که نشان می‌دهد، پول‌های زیادی در ساختن میز و چوکی‌های معارف حیف و میل شده است، اما ریاست معارف ولایت غزنی قرارداد، پروژه ساخت میز چوکی این اداره را به خبرنگاران نشان نداده و مسوولان معارف نیز در این مورد حاضر به دادن اطلاعات به رسانه‌ها نشده اند.

بحران اقتصادی؛ مشکلی دیگریست که رسانه‌های محلی ولایت غزنی را به شدت نگران ساخته است. به گفته آقای خلوتگر، برعلاوۀ بر این که حکومت برای رفع مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تلاش نکرده است، تمدید جواز نشراتی وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، جواز فریکونسی در وزارت مخابرات و جواز خدمات شهری از سوی شهرداری‌ها از لحاظ اقتصادی کمر رسانه‌های ولایت غزنی را شکسته است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان اخذ مالیات و محصولات از رسانه‌های آزاد را که برخلاف روحیۀ اصل آزادی بیان باشد نا عادلانه خوانده و از حکومت وحدت ملی می‌خواهد برای رفع این مشکل راهکار مناسب را در پیش گیرد.

 نی، از رییس جمهوری حکومت وحدت ملی افغانستان خواست تا با صدور حکم جدا گانۀ از مسوولان در شهرداری‌ها بخواهد تا اخذ مالیه از رسانه‌های آزاد را به عنوان جواز خدمات شهری متوقف نمایند، زیرا رسانه‌های افغانستان توان پرداخت مالیات مضاعف را ندارند.

پس از افزایش تهدید‌ها و فشار‌های که از سوی گروه‌های تروریستی بر رسانه‌ها اعمال در غزنی اعمال شده است، شماری از رسانه‌های محلی نشرات شان را توقف داده و شماری هم به دلیل مشکلات مالی و اقتصادی مسدود شده اند.

آقای خلوتگر در بخشی از صحبت‌های خود گفت: ” رادیو تلویزیون ملی ولایت غزنی از حدود سه سال پیش به دنبال یک حملۀ انتحاری در ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت نشرات ندارد. رادیو کلید به دنبال افزایش تهدید‌های امنیتی، نشرات محلی‌اش را توقف داد.  تلویزیون محلی آفتاب، رادیو امید جوان و رادیو دهکده به دلیل مشکلات اقتصادی خاموش شده اند، اما رادیوی محلی دهکده دوباره با یک روی‌کرد جدید به نشرات آغاز نموده است.

از سویی رئیس رادیو تلویزیون خصوصی غزنویان، که به دفتر نی مراجعه کرده بود، گفت که اگر همین وضعیت ادامه یابد و مجبور به پرداخت پول‌های هنگفت زیر نام مالیه و محصولات هم به دولت و هم به گروه‌های مخالف مسلح دولت شوند، ناگزیر اند تا درب رسانۀ شان را ببندند.

غزنی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است که در آن دو شبکه تلویزیون خصوصی، یک تلویزیون ملی، و هشت شبکه رادیویی FM و دو نشریه فعالیت داشتند که از این میان تلویزیون ملی و تلویزیون آفتاب و شماری از رادیو‌ها در آن ولایت از نشرات باز مانده اند.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *