قوس ۱۰, ۱۳۹۴

ولسوالی خواجه بهاوالدین و ینگه قلعه را نیروهای امنیتی تصرف کردند

آذرمهر – مزارشریف

سخنگوی نیروهای پولیس در تخار می گوید که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی های خواجه بهاوالدین، درقد و ینگی قلعه ولایت  تخار ۷ مخالف مسلح دولت و ۳ تن از نیروهای امنیتی کشته شده و ۱۵ مخالف مسلح دیگر زخمی شده اند.

بیش ازدوماه می شود که ولسوالی درقد وبخش های وسیع از ولسوالی های خواجه بهاوالدین وینگی قلعه ولایت تخار زیر کنترول طالبان است که نگرانی شهروندان را به همراه داشته است.

حدود یک هفته می شود که نیروهای امنیتی عملیات مشترک گستردۀ را تحت نام ظفر در این ولسوالی ها راه اندازی کرده اند.

خلیل اسیر سخنگوی پولیس تخارمی گوید در طی یک هفته ولسوالی خواجه بهاوالدین وینگی قلعه کاملا از تسلط طالبان مسلح ازاد شده وپیشروی های به طرف ولسوالی در قد داشتند که شب گذشته با مقاومت شدید طالبان مواجه شده وهم اکنون خط نخست نیروهای امنیتی درولسوالی خواجه بهاوالدین مرز با ولسوالی درقد قرار دارد.

اقای اسیر می گوید در نتیجه در گیری نظامیان با افراد گروه طالبان دوشنبه شب در ولسوالی در قد۷طالب مسلح یک نفر از خیزش های مردمی و دو سرباز پولیس خاص کشته شده و۱۵ مطالب مجروح شده اند. به گفته او در این درگیری ها به غیرنظامیان آسیب نرسیده است.

سخنگوی پولیس تخارهمچنان می گوید واپس گیری ولسوالی درقد بدون حمایه قوای هوایی شوار خواهد بود و از حکومت مرکزی خواهان همکاری بخاطر باز پس گیری این ولسوالی از تسلط طالبان است.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Information On Cephalexin Nosipren Prednisona 20 Mg Kamagra Direct buy generic cialis Cialis Prix France Acheter Tadalis Sx France